No2840嫩模唐安琪空姐下班后主题性感红色内衣配开档黑丝裤袜诱惑写真70P唐安琪秀人网

No2840嫩模唐安琪空姐下班后主题性感红色内衣配开档黑丝裤袜诱惑写真70P唐安琪秀人网

所谓湿温者,指挟内湿言之也。或有不快,即服正气散一二剂,则脾胃自壮,气血通畅,微邪速散,又何瘴之有。

 心肺之阳足,则上焦之津液,必不致外越也。仲景剖晰三阴、三阳,配六经以明乾坤之功用,各部发病不同。

《庄子·内篇》曰:民湿寝,则腰脊偏死。又《扁鹊仓公列传》曰:臣意常诊安阳武都里成开方,开方自言以为不病,臣意谓之病苦沓风,三岁四支不能自用,使人喑,喑即死。

此际正当用桂、麻二汤,或麻杏石膏等汤,以解太阳之邪,邪气解而风热即不生,何抽掣等症之有乎?此病可与小柴胡汤倍人参、黄芩。

不可执有汗用桂枝解肌,仲景有桂枝下咽,阳盛则毙之戒,拟活人败毒散加减。按独参汤一方,乃补阴之第一方也。

今病人所现症形,明系真阴不足,不能上交于心,则心热生。 答曰:此元阴不足于胃,胃火旺盛,阴血又反伤也。

Leave a Reply