Vol133居家女仆视角剧情系列撩人诱惑53P王雨纯花漾

Vol133居家女仆视角剧情系列撩人诱惑53P王雨纯花漾

 盖用药先后,发表攻里,本自不同。不恶寒则病非外来,渴则明其热自内达表,无表证明矣。

里证见者,用寒凉之药急攻下。战者正气胜,故有得汗而解者。

呕吐,脉滑数,或洪,发热,茅根汤。 论死生易如反掌,利莫苟图。

余虽专伤寒科,必出乎庸俗夸诞之医万万。阴气既虚,即谵妄狂躁,烦渴恶热之病而作也。

非惟有干名节,亦且投药无用。后再加桔梗,煎一沸,热服为度。

和之不已,而或四肢厥冷,腹痛,呕吐泻利,急用热药救之。阳明病,口燥欲漱水不咽者,必衄,黄芩芍药汤;漱水不咽,发狂,轻者犀角地黄汤,甚者抵渴者,里有热也。

Leave a Reply