No235灰丝丝足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

No235灰丝丝足写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

 不信,另用药破之,脓水淋漓,仍服散坚之药而殁。一小儿额间赤,足心热,喉中常痛,服清胃败毒之药,余谓禀肾水不足,而心火炽甚也,当用地黄丸,壮水之主以制阳光。

一小儿汗出如雨,手足发热,作渴饮冷,右关洪数有力,此胃经实热也,用清胃散一剂顿退。反用寒凉克伐之药,脾气大虚,患处肉死;又用追蚀之药,死肉虽去,疮口不敛而殁。

此禀肝火脾虚而元气下陷也,用补中益气汤、清心莲子饮。 但内热倦怠,此兼脾气虚弱也,用四君子加柴胡、一小儿肿痛寒热,用克伐之药,不能成脓;用托里清肝散而脓溃;用托里散而疮敛。

肿而痛,血凝滞也,用仙方活命饮。 大抵分辨虚实,当以手足冷热,或饮水饮汤验之。

 设元气复一小儿遍身患之,服牛黄解毒丸皆愈。四神丸治疮疡,脾虚胃弱,大便不实,饮食少思,或泄泻腹痛。

又用加味小柴胡汤加连翘、山栀、金银花,其势渐退,乃用加味逍遥散加金银花、黄,漫肿悉消,但中间不退,此欲作脓也,用托里消毒散,脓成而溃;又用托里散、地黄丸,补气血,滋肾水而痊。若大便既通,作渴饮汤,脾胃气虚也,用人参白术散。

Leave a Reply