opud268朝桐光

opud268朝桐光

喻昌曰:阴盛无阳,即用四逆等法,回阳气于无何有之乡,其不能回者多矣,故曰不少阴病,四逆,恶寒而身蜷,脉不至,不烦而躁者,死。况咽喉不利,唾脓血,又阳邪抟阴上逆之征验,所以仲景特于阴中提出其阳,得汗出而错杂之邪尽解矣。

程应旄曰:湿家不惟不可误下,即汗亦不可误汗。 恶寒身蜷而卧,虽系少阴证,而不至于死。

若非合病,则桂枝汤、麻黄汤,分主太阳之表,五芩散、抵当汤分主太阳之里;葛根汤主阳明之表,三承气汤主阳明之里;小柴胡汤主少阳之表,大柴胡汤主少阳张兼善曰:凡合病皆下利,各从外证以别焉。 喻昌曰:表热里寒,法当先救其里,太阳经中亦用四逆汤,其在阳明更可知矣。

知其渴为膈燥津亡之渴,数下中虚,不能消水,究于胃阳无涉。 以胃口已被吐伤,邪热上抟于膈,故欲吐而不得吐也。

惟当温经补阳,以温补其不足,更灸关元以辅助之。 垢音苟沸音佛郁音熨挛力全切胫胡定切□音昆、同裤坏病者,谓不当汗,而汗,不当吐而吐,不当下而下,即当汗、吐、下而过甚,或当汗、吐、下而失时,皆为施治失宜,所以成坏病也。

此必以医下之故也。虚者下之,是为重虚,阴津消亡,自然大渴。

Leave a Reply