No040黑丝美腿高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

No040黑丝美腿高跟写真套图31P丝袜模特Legku丝袜

其脓既成,以代针膏决之,仍用托里散,自愈。身侧出不快者,足少阳经也,用防风芍药甘草汤。

后因母怒,两腮赤肿,作渴发热,用加味逍遥散治其母,儿患亦愈。不当发散而误发散,则毒随阳气暴出于外,遍身皮肤溃烂。

 一小儿左胁生疮,寒热作呕,右关脉弦数,此肝症传于脾也,先用柴胡清肝散,次用五味异功散,又用托里散,疮敛而愈。当补脾胃壮元气,内用大补汤、地黄丸,外以附子饼、葱熨法,祛散寒邪,补接元气,则骨自脱疮自敛。

溃而肿痛已消,用四物汤加牡丹皮、柴胡。人参竹叶汤治虚烦不得寐,或兼自汗。

 一小儿腹患疮,作呕便秘,发热饮冷,蓄热也,用内疏黄连汤而便通呕止;又用清热消毒散而疮内消。毕姻后,腿臂腕间结核,误服行气破血药,腿臂筋挛,肌体消瘦如瘵症,余考绩到京,用地黄丸生肝肾之血,佐以补中益气汤,补脾肺之气而愈。

 泄泻气促,手足并冷,脾气脱陷也,用十二味异功散。后果殁于金旺之日。

Leave a Reply