VOL001美人李李七七喜喜写真套图49P李七喜模特联盟

VOL001美人李李七七喜喜写真套图49P李七喜模特联盟

 此皆以其经脉所行之部分言也。牙肉肿如豆大,或内或外,无定处,先用金丹,后用口疳药。

盖臭属肾水,香属脾土,取其相胜也。夜发昼死,昼发夜死,急当峻补,补不及者死。

则以呕后渴、不渴辨之。 或谓上世人所禀浓实,可任攻伐;晚近人所禀薄弱,止宜温补,谬也。

又方∶石莲捶去壳,留心,并肉研为末,每服二钱,陈米饮调下。但张口可见者,吹药易到,针刺易施;深而不可见者,颇难治。

有胃强脾弱者,能食而不能化也,平胃散加炒盐、胡椒、山楂、麦芽、神曲、白蒺藜丸服,更节饮食。经络营卫,气无不到,则血脉皮肤,无不胀矣。

兜塞太早,有余积者,利积丸去之,后用神效参香散。 肝火郁甚,用黄连、龙胆草等苦寒直折,火愈郁愈烈。

Leave a Reply