Vol404嫩模何嘉颖私房浴室黑色缕空情趣内衣半脱露豪乳诱惑写真69P何嘉颖画语界

Vol404嫩模何嘉颖私房浴室黑色缕空情趣内衣半脱露豪乳诱惑写真69P何嘉颖画语界

酒积杂病,下之太过致痞满者,升提其胃气,加血药。 此证须分经用药,前廉为阳明,白芷、升麻、葛根为引;后廉为太阳,羌活、防风为引;外廉为少阳,柴胡为引;内廉为厥阴,青皮、川芎、吴茱萸为引;内前廉为太阴,苍术、白芍为引;内后廉为少阴,独活为引。

所以致燥有二∶一因于寒,秋风清肃,夏令之湿,至是而干,所谓风胜湿也;一因于热,夏时热盛,有湿以润之,至秋则湿退而热犹未除故燥,所谓燥万物者莫乎火也。又不可下,邪不在里,下之无益。

 火甚者,药须反佐。经水适断而瘟,宜柴胡养荣汤,与适来有虚实之别。

有面色如故,肌体自充,外看如无病,内实虚损,俗呼为桃花蛀,当看有何证,如法治之。忌当归,为能滑肠也。

寒滞气血不行,故涩也。然有实火虚火之分。

内气本流通,何以蔽塞? 在上为心肺之气,在下为肝肾之气,在中为脾胃之气。

Leave a Reply